พระกรรมฐานและเกจิอาจารย์ เครื่องราง,ของขลัง ทั่วไทยพระกรรมฐานและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ "แบ่งบูชาเก็บสะสมพระแท้...ราคาเบาๆ สนใจ พระกรรมฐานและเกจิทั่วไทยสอบถาม พระกรรมฐานและเกจิอาจารย์ เครื่องราง,ของขลัง ทั่วไทย(พระกรรมฐานและพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศได้ตลอด 24 ช.ม.)

  พระกรรมฐานดอทคอม
โทร. 092-2585840 แฟกซ์. 042-931346 มือถือ. 081-8841884

     

ทางร้าน ให้ท่านที่สั่งซื้อจองได้ไม่เกิน  ถึง  วัน นับจากวันที่จอง

บูชา1รายการไม่มีส่วนลด บูชา 2 รายการขึ้นไป ลดรายการละ 50 บาท ไปเรื่อยๆ (รวมรายการที่ 1 ด้วย) อาทิ..2 รายการ 100 บาท.. 3 รายการ 150 บาท.. รายการ 200 บาท ฯลฯ ท่านที่บูชาหักส่วนลดแล้วเกิน 1,000 บาทขึ้นไปแล้วมีเศษ 50 บาท ลดเศษออก คิดราคาเต็มครับ...จัดส่ง EMS ฟรี.ทุกรายการ.พร้อมกันกระแทกอย่างดี จัดส่งของได้ทุกวัน ก่อน 16.00 น.(เสาร์,อาทิตย์ ส่งได้ ก่อนเที่ยง) ขอบคุณครับ .

เรียนท่านที่จอง รายการหนึ่ง รายการใด แล้วไม่แจ้ง   ทางร้าน ขออนุญาตเปิดขาย ขอบคุณครับ

 


ค้นหา ::

รหัสสินค้า :
1238
ชื่อสินค้าสินค้า :
พระพุทธชินราชอินโดจีน ลอยองค์ ปี2485 ไม่ตอกโค๊ด
หมวดหมู่ :
พระ จ.พิษณุโลก / พระพุทธชินราช
รายละเอียดสินค้า :
พระพุทธชินราชอินโดจีน ลอยองค์ ปี2485 ไม่ตอกโค๊ด พระชุดนี้ได้พิธีหล่อ และปลุกเสกในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ฯ (ปี พ.ศ.2485) โดยมีท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระสังฆราชแพ (ติสสเทวะ)
เป็นองค์ประธาน และท่านเจ้าคุณศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์) เป็นผู้ดำเนินการ ได้ทำพิธีลงทองถูกต้องตามตำหรับการสร้างพระกริ่ง-พระชัย
ของวัดสุทัศน์นี้แล้ว ยังมีแผ่นทองจากท่านพระคณาจารย์ ที่นิมนต์มาร่วมพิธีปลุกเศกสมทบหล่อหลอมในครั้งนี้อีกด้วย จึงนับได้ว่า
พิธีหล่อพระรูปจำลองพระพุทธชินราช เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ ในสมัยรัตนโกสินทร์พิธีหนึ่ง ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วย พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
ในยุคนั้น ดังปรากฏพระรายนาม ดังต่อไปนี้
รายนามพระอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสก รูปจำลอง พระพุทธชินราช พ.ศ. 2485

1. สมเด็จพระสังฆราช แพ (ประธาน)วัดสุทัศน์เทพวราราม
2. พระศรีสัจจญาณมุนี (แม่งาน) สนธ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม
3. พระครูใบฎีกา ประหยัด วัดสุทัศน์เทพวราราม
4. พระครูอาคมสุนทร มา วัดราชบูรณะ
5. พระครูพิพัฒนบรรณกิจ วิเชียร วัดราชบูรณะ
6. พระครูสรกิจพิศาล ศุข วัดราชบูรณะ
7. พระครูสุนทรศิลาจารย์ เจิม วัดราบุรณะ
8. พระครูพิบูลย์บรรณวัตร สนิท วัดราบุรณะ
9. พระครูสมถกิติคุณ ชุ่ม วัดราบุรณะ
10. พระธรรมเจดีย์ สมเด็จพระสังฆราช อยู่ วัดสระเกส
11.พระสุธรรมธีรุคณ วงษ์ วัดสระเกศ
12. พระวิเชียรโมลี ปลั่ง วัดคูยาง กำแพงเพชร
13. พระพิมลธรรม นาค วัดอรุณฯ
14. พระครูอรุณธรรมธาดา บัว วัดอรุณฯ
15. พระครูสังฆพินิจ เฟื่อง วัดสัมพันธวงศ์
16. พระมหาโพธิวงศาจารย์ นวม วัดอนงคาราม
17. พระปลัดเสง วัดกัลยาฯ
18. พระสังฆวรา สอน วัดพลับ
19. พระสมุทห์เชื้อ วัดพลับ
20. พระครูถาวรสมณวงศ์ อ๋อย วัดไทร บางขุนเทียน
21. พระพิษณุบุราจารย์ แพ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
22. พระครูวิสุทธิศีลาจาร พริ้ง วัดบางประกอก ธนบุรี
23. หลวงพ่อหลิม วัดทุ้งบางมด
24. พระอุบาลีคุณูปรมาจารย์ เผื่อน วัดพระเชตุพนฯ
25. พระวิสุทธิ์สมโพธิ์ เจีย วัดพระเชตุพนฯ
26. พระมงคลทิพมุนี เซ็ก วัดทองธรรมชาติ
27. พระธรรมรังษี ปาน วัดเทพธิดาราม
28. พระญาณปริยัติ พริ้ง วัดราชนัดดา
29. พระสังกิจคุณ ขำ วัดศรีทศเทพ
30. พระปัญญาพิศาลการ หนู วัดปทุมวนาราม
31. พระปริญัติบัณฑิต ทองคำ วัดปทุมคงคาฯ
32. สมเด็จพระมหาศรีวรวงศ์ อ้วน วัดบรมนิวาศ
33. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจริญ วัดเทพศิรินทร์
34. พระธรรมดิลก โสม วัดราชบูรณะ
35. พระครูวรเทย์มุนี อี๋ วัดสัตตหีบ ชลบุรี
36. พระครูศรีพนัศนิคม ศรี วัดพลับ ชลบุรี
37. พระครูวิบูลย์คณารักษ์ ดิ่ง วัดบางวัว แปดริ้ว
38. พนะครูสิทธิสารคุณ จาด วัดบางกะเบา ปราจีนบุรี
39. พระครูกรุณาวิหารี เผือก วัดกิ่งแก้ว บางพลี
40. พระครูพัก วัดบึงทองหลาง บางกะปิ
41. พระครูทองศุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี
42. หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา สุพรรณบุรี
43. พระวิสุทธิรังษี เปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี
44. พระครูอดุลย์สมณกิจ ดี วัดเหนือ กาญจนบุรี
45. พระครูนิวิธสมาจารย์ เหรียญ วัดหนองบัว กาญจนบุรี
46. พระครูยติวัตรวิบูลย์ สอน วัดลาดหญ้า กาญจนบุรี
47. หลวงพ่อเหมือน วัดโรงหีบ ดอนเมือง
48. พระครูธรรมสุนทร จันทร์ วัดบ้านยาง ราชบุรี
49. พระครูนนทวุฒาจารย์ ช่วง วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี
50. พระครูนนทปรีชา เผือก วัดโมลีโลก นนทบุรี
51. พระครูโศภณศาสนกิจ กลิ่น วัดสะพานสูง นนทบุรี
52. หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี
53. สมเด็จพระวริญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ชื่น ) วัดบวรนิเวศฯ
54. พระสุพจน์มุรี ผิน วัดบวรนิเวศฯ
55. พระครูไพโรจน์มันตาคม รุ่ง วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร
56. พระครูมหาชัยบริรักษ์ เชย วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร
57. พระครูสังวรศิลวัตร อาจ วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
58. พระครูวัตตโกศล เจียง วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม
59. พระครูสุนทรโฆษิต ทองอยู่ วัดประชาโฆษิตาราม สมุทรสงคราม
60. หลวงพ่อกบึง วัดสวนแก้ว สมุทรสงคราม
61. หลวงพ่อไวย วัดดาวดึงษ์ สมุทรสงคราม
62. หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม
63. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
64. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา
65. หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
66. หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา
67. หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค อยุธยา
68. หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง อยุธยา
69. หลวงพ่อกรอง วัดสว่างอารมย์ อยุธยา
70. หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนง ชุมแสง
71. พระครูทิวากรรคุณ กลีบ วัดตลิ่งชัน ธนบุรี
72. พระราชโมลี นาค วัดระฆังฯ ธนบุรี
73. หลวงพ่อเกษีวิกรม พูน วัดสังฆราชาวาส สิงห์บุรี
74. หลวงพ่อจันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี
75. พระครูมหาศิลสุนทร ปลอด วัดหลวงสุวรรณาราม ลพบุรี
76. พระครูศิลธรานุรักษ์ วัดท่าฬ่อ พิจิตร
77. หลวงพ่อพิธ วัดฆะบัง พิจิตร
78. หลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก ระยอง
79. หลวงพ่อทอง วัดดอนสท้อน หลังสวน
80. พระมหาเมธังกร หมา วัดน้ำคือ แพร่
81.พระสุเมธีวรคุณ เปี่ยม วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์
82. พระธรรมทานาจารย์. อิ่ม วัดไชยพฤกษ์มาลา ธนบุรี
พระสภาพสวยเดิมมีรอยจารเก่ากำกับใต้ฐาน สนใจบูชาโทรสอบถาม .................

 

**ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับ**.
ราคาสินค้า :
0 บาท
สถานะสินค้า :

 

ขั้นตอนการชำระเงิน
หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ( เสร็จสมบูรณ์ )
เลือกธนาคารใดก็ได้ดังต่อไปนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
 กรุงเทพอุดรธานีนายขจรลาภ ชิราพฤกษ์284-7-62425-7 ออมทรัพย์
 กรุงไทยอุดรธานีนายขจรลาภ ชิราพฤกษ์401-3-59749-7 ออมทรัพย์
 กรุงศรีอยุธยาอุดรธานีนายขจรลาภ ชิราพฤกษ์021-9-11217-6 ออมทรัพย์
 กสิกรไทยอุดรธานีนายขจรลาภ ชิราพฤกษ์033-3-32682-5 ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์อุดรธานีนายขจรลาภ ชิราพฤกษ์510-437223-6 ออมทรัพย์

 

๏ปฟ